Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKA0011 ITKA: A14. Kääntäjän ammattitietous, V 2 op
Vastuutaho
Italia, italian kääntäminen
Vastuuhenkilö
Juhani Hiirikoski, Timo Toijala, Outi Veivo ja Paula Viljanen. (Kurssi toteutetaan vierailuluennoitsijoiden avulla yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Hankkia peruskäsitys erilaisista kansainvälisen viestinnän ammattien käytännön näkökohdista.

Sisältö

Vaihtelee luennoitsijoiden mukaan: esim. freelance-kääntäjän työ, käännöstoimiston toiminta, oman yrityksen perustaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 36 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja

Luennoille valmistautuminen (oheiskirjallisuuteen tutustuminen ja kysymysten miettiminen) 14 t, luennot 14 t, itsenäinen työskentely 14 t ja luentopäiväkirjan laatiminen 8 t, yht. 50 t.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen