Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0013 A7. Käännösviestintä su-it II, V 4 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
St. tuntiopettaja Melissa Garavini
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kyky soveltaa tekstianalyysin, käännösteorian ja tiedonhaun välineitä erityyppisten lähdetekstien analyysiin, käännösstrategian valintaan toimivan ja käyttökelpoisen kohdetekstin luomiseksi erityisesti vieraan kielen näkökulmasta; ryhmäpalautekeskusteluissa opiskelija oppii perustelemaan omia ja arvioimaan muiden käännösratkaisuja ja hyödyntämään saamaansa palautetta kohdetekstin muokkaamiseen.

Sisältö

Perehdyttäminen käännösviestintään ja tekstianalyysiin; tekstien kääntäminen suomesta italiaksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 76 t 0 t

Opetuskieli

italia

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • italiaksi
Harjoitustyö(t)
  • italiaksi
italiaksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Harjoitustöiden (8) lisäksi lopputyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi; vaikutus loppuarvosanaan: harjoitustyöt 50 %, lopputyö 50 %.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen