Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKI0014 A8. Erikoisalojen käännösviestintä I, Pk 7 op
Vastuutaho
Italia, Italian kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X X X

Osaamistavoitteet

Kyky analysoida ja tunnistaa erikoiskielten morfologiset, syntaktiset, leksikaaliset, tekstuaaliset, sosiolingvistiset ja viestinnälliset ominaispiirteet sekä soveltaa taitoja erikoiskielisten tekstien kääntämiseen; tiedonhaku.

Sisältö

Perehdyttäminen erikoiskielten viestintään (1 op) sekä tutustuminen kolmeen erikoiskieleen taustatietouden ja harjoitustöiden (3) avulla (2 op / periodi). Kurssi on suoritettava aina kokonaisuudessaan ja kaikki sen moduulit saman lukuvuoden aikana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 56 t 0 t
Itsenäinen työskentely 126 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen