Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKA0003 A9. Terminologia, V 3 op
Vastuutaho
Italia, italian kääntäminen
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen

Osaamistavoitteet

Oppia perustiedot terminologiasta, perehtyä monikielisen sanastotyön periaatteisiin sekä tutustua sanastotyön tekemiseen tietokoneavusteisen sanastotyön välineillä. Kurssin päätyttyä opiskelija osaa hyödyntää sanastotyön periaatteita myös kääntämisessä.

Sisältö

Perehtyminen erikoiskielten viestinnän perusteisiin, alustava tutustuminen kolmen erikoisalan taustietouteen ja termistöön, opitun soveltaminen erikoisalatekstien analyysiin ja kääntämiseen suomeksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013 - 2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2013 - 2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen