Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0014 ITKA: A13. Johdatus käännösviestinnän ammatteihin, V 2 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Jean Vienne ja Kalle Konttinen (Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden kääntämisen linjojen kanssa.)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija ymmärtää kääntäjänkoulutuksen tavoitteet, tuntee käännösviestinnän alan ammattikuvat, käännösviestinnän alan ammattitaitovaatimukset ja tiedonhaun perusperiaatteet (esim. taustamateriaalin haku, omien aineistojen arkistointi) sekä ymmärtää kääntämisen luonteen viestintänä.

Sisältö

Kääntäminen kielten oppimisen välineenä vs. kääntäminen ammattitoimintana, kääntäjän ja tulkin kompetenssit, stereotyypit, kieliasiantuntijan monet ammatit (markkinatyypit, ammattityypit, kääntäjien asema), käännösmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan muutostekijät ja niiden vaikutus kääntäjän työhön (globalisaatio, huippuerikoistuminen, IT-tekniikan kehitys), sivuaineiden merkitys, ammattimaisuus ja laatu, käännösviestinnän ammattietiikka (ammattisäännöt), kääntämisen metakieli (kulttuurin ja kontekstin käsitteet), käännöstoimeksiannon käsite, käännöstoimeksiantojen suoritusprosessin vaiheet, käännösviestintätilanne, kääntämisen sosiogrammi, käännöstuotteen spesifikaatiot, tiedonhaku, taustamateriaalin hyväksikäytön strategiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen