Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2230 Työelämän oikeusnormit 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Työoikeuden professori Seppo Koskinen.
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään työoikeuden lakinormien lisäksi erityisesti nykyisessä työelämässä vaikuttavat sopimusjärjestelmät ja sopimustyypit. Kansallisella tasolla tällaisia työehtojen asettamistapoja ovat keskusjärjestöjen sopimustoiminta, varsinaiset työ- ja virkaehtosopimukset, erilaiset paikalliset sopimukset ja työsopimukset. Kansallisten lakien lisäksi normiohjausta työelämään tulee myös EU:sta. Asiakokonaisuus koostuu työoikeuden lisäksi sopimusoikeuden ja eurooppaoikeuden aineksista.

Sisältö

-Työehtojen sopimistoiminnan kehitys
-EU:n työelämäsääntelyt
-Vertailuja Ruotsiin
-Työehtojen määräytymisen kansallinen järjestelmä
-Työehtosopimusjärjestelmä
-Paikallinen sopiminen
-Työsopimukset ja sopimusten muuttamiset

Toteutustavat

Luento-opetus: 12 tuntia (vastaava opettaja)
Pienryhmäopetus: Alku- ja loppuseminaari
Itsenäinen työskentely: Tutkielmatyön laatiminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Seminaari ja Kirjallinen tentti ja Tutkielma / opinnäytetyö

Kevätlukukaudella 2014:
Tammi-helmikuun vaihteessa ensimmäinen kokoontuminen ja aikataulun asettaminen. Keväällä vierailukäynti esimerkiksi Helsinkiin alan kohteisiin. Alkuseminaari n. 24 t maalis- toukokuussa. Seminaarin aluksi kullekin opiskelijalle etsitään sopiva ja häntä miellyttävä tutkielmateema työoikeuden tai sosiaaliturvan alueilta. Opiskelijalle voidaan myös etsiä tutkielmateemansa toteuttamiseksi ulkopuolinen yhteistyökumppani, joka on kiinnostunut saamaan käyttöönsä tutkittua tietoa tutkielman kautta. Vastaava opettaja auttaa tässä.
Kukin opiskelija laatii keväällä noin 10-sivuisen seminaariesitelmän tutkielmansa aihepiiristä. Esitys käsitellään alkuseminaariryhmässä. Keväällä tai kesällä suoritetaan asiakokonaisuuden kirjallisuustentti.

Syyslukukaudella 2014:
Toisen lukukauden aikana opiskelija laatii noin 20-sivuisen ainekirjoituksen, joka on jokin luku tai osio tutkielmasta. Aine arvioidaan seminaariryhmässä. Tämän jälkeen opiskelija laatii lopullisen tutkielmansa ja tuo sen mahdollisesti ennakkoluettavaksi vastaavalle opettajalle. Tutkielman suosituspituus on 70-90 sivua.

Suoritustavat ovat:
-Alku- ja aineseminaari
-Kirjatentti
-Tutkielma / opinnäytetyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Blanpain, Roger: European Labour Law, 2010, s. 275-591
Sigeman, Tore: Arbetsrätten, en översikt, 2010, s. 26-108, s 132-1219
Kairinen, Martti - Lamminen, Johannes - Murto, Jari - Rikkilä, Petri - Uhmavaara, Heikki: Kollektiivisopimukset ja työrauha, 2012
Kauppinen, Timo: Suomen työmarkkinamalli, 2005

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2014 - SL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella 2014 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 3.1.2014 (klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto