Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2227 Lapsi ja edunvalvontaoikeus 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Markku Helin, 3335846, markku.helin (at) utu.fi, ti 13-14, h. 209
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa monipuolisen kuvan lapsioikeuden ja edunvalvontaoikeuden ominaispiirteistä, kysymyksenasetteluista ja ongelmista. Tutkielmaa tehdessään opiskelija hankkii syvälliset tiedot valitsemastaan erityiskysymyksestä ja taidon arvioida hankkimaansa tietoa kriittisesti.

Sisältö

Perhe- ja perintöoikeus

Toteutustavat

Luento-opetus 12 t
Lukupiiri
Alku- ja loppuseminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Muu

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaari: hyväksytty-hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oman valinnan mukaan kaksi seuraavista teoksista (yksi niistä voidaan korvata erikseen sovittavalla teoksella):

-          Savolainen, Matti: Lapsen huolto ja tapaamisoikeus. Vammala 1984

-          Aaltonen, Anna-Kaisa: Lapsioikeus ja lapsen oikeus tuomioistuimissa. Helsinki 2009

-          Kurki-Suonio, Kirsti: Äidin hoivasta yhteishuoltoon. Helsinki 1999

-          Välimäki, Pertti: Holhoustoimen pääpiirteet. Helsinki 2001

-          Helin, Markku: Suomen kansainvälinen perhe- ja perintöoikeus. Helsinki 2013 (lapsi- ja edunvalvontaoikeutta koskevilta osin).

Lisäksi oman valinnan mukaan neljä tai viisi artikkelia (vähintään 80 sivua), mistä sivumäärästä vähintään puolet tulee olla muulla kuin suomenkielellä kirjoitettuja. Esimerkkejä artikkeleista (lisää artikkelivaihtoehtoja tarjotaan syventävien opintojen alkaessa):

-          Kurki-Suonio, Kirsti: Voiko tuomioistuin määrätä huollosta erotetulle vanhemmalle oikeuden saada lasta koskevia tietoja? Lakimies 2001 s. 1089 – 1102

-          Helin, Markku: Edunvalvojan päätösvallan rajoista. Lakimies 2001 s. 1070-1088

-          Nigell, Thomas: Towards a theory of children’s Participation. International Journal of Children’s Rights 2007 s. 199 – 218

-          Gilmore, Stephen: Contact / Shared Residence and Child Well-being: Research Evidence and its Implications for Legal Decision Making. International Journal of Law, Policy and the Family. December 2006 vol. 20

-          Möller, Gustaf: Om konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn och dess tillämpning i högsta domstolen. Teoksessa Da mihi factum, dabo tibi ius. Korkein oikeus 1809 -2009.

-          Ryrstedt, Eva: Familjerätt och socialrätt i samverkan. Juridisk Tidskrift 2002-03 s. 574 – 591

Lisätietoja

AJANKOHTA: KL 2014 - SL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Kevätlukukaudella 2014 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 17.12.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 3.1.2014 (klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto