Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2236 Kilpailuoikeus ja -taloustiede 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVAT OPETTAJAT: OTT, VT Antti Aine, 3335834, antain(at)utu.fi. MUUT OPETTAJAT: Professori Jukka Mähönen, 3335526, jukka.mahonen (at) utu.fi, ti klo 13 - 14, h. 211Johtaja, KTT Aki Koponen, 4814605, aki.koponen (at) tse.fi
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

Asiakokonaisuudessa syvennytään Suomen ja EU:n kilpailuoikeuden sekä kilpailutaloustieteen lähtökohtiin, yleisiin periaatteisiin ja yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Tarkastelun kohteina ovat erityisesti yritysten kielletty kilpailua rajoittava yhteistyö markkinoilla, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja yrityskeskittymien valvonta.

Asiakokonaisuuden olennaisen osan muodostaa kilpailuoikeuden ja taloustieteellisen tutkimuksen rajapintojen jäsentäminen. Seminaari- ja tutkielmatyöskentelyä pyritään suuntaamaan kysymyksiin, jotka ovat merkityksellisiä edellä mainitun rajapinnan kannalta.

Sisältö

Luento-opetus: 25 t
Pienryhmäopetus: dispositioseminaari 0,5 t/opiskelija, alkuseminaarit 1 t/opiskelija, loppuseminaarit 1,5/opiskelija
Yksilöopetus: seminaaripapereiden ja tutkielman henkilökohtainen ohjaus
Itsenäinen työskentely: dispositio-, alku- ja loppuseminaarien esitysten sekä tutkielman laatiminen

Toteutustavat

Syyslukukausi 2013:
Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestetään lukukauden alussa syventävien opintojen ryhmäjaon vahvistamisen jälkeen. Ryhmä on yhteinen Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan syksyn ohjelmasta ja käynnistetään tutkielma-aiheiden kartoitus. Syyslukukaudella järjestetään luento-opetusta myöhemmin vahvistettavan aikataulun mukaan. Luennoitsijoina toimivat professori Jukka Mähönen, johtaja Aki Koponen ja OTT, VT Antti Aine. Luentojen yhteydessä annetaan ohjausta tutkimussuunnitelman laatimista varten. Ohjaus jatkuu tämän jälkeen opiskelijakohtaisesti.

Dispositioseminaari (0,5 t/opiskelija) järjestetään syys-lokakuussa. Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden laatimia tutkielmaa koskevia tutkimussuunnitelmia. Näiden tutkimussuunnitelmien laajuus on noin kaksi sivua. Tutkimussuunnitelman laadinnasta annetaan erilliset ohjeet.

Alkuseminaari (1 t/opiskelija) järjestetään marras-joulukuussa. Tarvittaessa voidaan sopia myös muista kokoontumisista. Alkuseminaarissa kukin osallistuja laatii n. 10 - 15 sivun pituisen kirjoituksen. Alkuseminaarissa syvennetään tutkielmatyön aihepiiriä, kysymyksenasettelua, lähdeaineistoa ja metodologiaa. Lisäksi mahdollista on myös syventyminen johonkin tutkielmatyön kannalta merkitykselliseen osakysymykseen.

Kevätlukukausi 2014:
Seminaariryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammi-helmikuussa neuvottelemaan loppuseminaarin (1,5 t/opiskelija) aikatauluista. Loppuseminaarien aikataulu määräytyy kunkin osallistujan työn valmiusasteen mukaan. Loppuseminaarissa kukin osallistuja laatii n. 15 - 20 sivua pituisen kirjoituksen, jota käsitellään tutkielmatyön ja tutkielmatyön viimeistelyn ohjaamiseksi samaan tapaan kuin alkuseminaarissa. Käsiteltävä kirjoitus voi olla tutkielman osa.

Kukin opiskelija laatii 70 - 90 sivua käsittävän tutkielman vastaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: numeerinen asteikko 3 - 5 Seminaarityöt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti
Motta, Massimo, Competition Policy, Cambridge 2004.
O´Donoghue, Robert - Padilla, A Jorge, The Law and Economics of Article 82, Hart Publishing 2006.
Kirjatentti koostuu opiskelijan kanssa sovittavin osin edellä mainituista kirjoista siten, että kirjatentin laajuus on yhteensä n. 900 sivua

Tenttikirjallisuudesta voidaan sopia vastaavien opettajien kanssa toisinkin opiskelijan tutkielmatyöskentelyn suuntautumista paremmin vastaavalla tavalla.

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2013 - KL 2014

Opintojakso on osa Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston konsortion puitteissa toteuttamaa oikeustaloustieteen opintokokonaisuutta.

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Syyslukukaudella 2013 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 15.8.2013(klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto