Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2222 Kansainvälisen oikeuden merkitys globalisaation aikakaudella 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Outi Korhonen, 333 5517, outi.korhonen(at)utu.fi, ke 12-13, h. 312. MUUT OPETTAJAT: tohtorikoulutettava Mikko Rajavuori KUULUSTELIJAT: samat
Edeltävät opinnot
Yleisten määräysten mukaisesti

Osaamistavoitteet

(1)opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden opit ja doktriinit laajasti
(2)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen välineistön soveltamisen mahdollisuuksia ja rajoitteita globalisaation aikakaudella
(3)opiskelija ymmärtää kansainvälisoikeudellisen asiantuntemuksen merkitystä globalisaatioilmiöiden hallinnassa
(4)opiskelija tuottaa merkityksekkään, hyvin motivoidun ja perustellun kirjallisen tutkielman
(5)opiskelija esittelee tutkielmaansa liittyviä kysymyksiä, haasteita ja kehityslinjoja aktiivisesti, mielenkiintoa herättävästi, havainnollisesti ja monipuolisesti ryhmän kokoontumisissa ja suullisissa esityksissä

Sisältö

Kansainvälisen oikeuden syventävien opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle syvällinen erityisasiantuntemus kansainvälisessä oikeudessa. Siihen kuuluu kansainvälisen oikeuden doktriinien (oppien) sisältöön sekä globaaliyhteisön oikeudenmukaisuuskysymyksiin liittyviin policy-keskusteluihin perehtyminen ja näiden harjoittelu opintojakson puitteissa. Opintojaksolla syvennetään ja tarkennetaan opiskelijoiden kansainvälisoikeudellisen sääntelyn tuntemusta, käydään läpi esimerkiksi konflikteihin, ympäristöön ja luonnonvaroihin, kehitykseen, talouteen, kansainvälisten järjestöjen ja muiden toimijoiden sääntelyyn liittyviä policy-kysymyksiä ja viimeaikaisia globaalioikeudellisia trendejä. Opinnoissa perehdytään kansainvälis- ja globaalioikeudellisen asiantuntemuksen käyttämiseen kirjallisesti ja suullisesti sekä merkityksellisten tutkimuskysymysten identifioimiseen ja asettamiseen eri yhteyksissä. Opintojen aikana opiskelijat tuottavat tutkielmansa hyödyntäen tapaamisissa saatavaa vertaistukea ja yleistä ohjausta.

Toteutustavat

(1) Seminaaritapaamiset (noin 30 tuntia): seminaariopetus, tutkielman suunnitelma- ja loppuvaiheen esitykset (2)
(2) Luku- ja opintopiirit
(3) Opintomateriaaleihin liittyvät kotitehtävät ja -tentit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen ja Seminaari ja Tutkielma / opinnäytetyö

Vaadittavat suoritukset ja arviointiperusteet:
- tutkielma ja seminaarit(n. 65%)
- luku- ja opintopiirit (15-20%)
- kotitehtävät /-tentit (15-20%)
- läsnäolovaatimus väh. 75% kaikista tapaamisista
- aikataulu: tutkimussuunnitelman sisältävät esitykset pidetään syyslukukauden loppuun mennessä, kirjallinen tenttiminen suoritetaan kevätlukukauden alkupuolella ja loppuseminaarit suoritetaan kevätlukukauden loppuun mennessä

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallisuustentti: numeerinen asteikko 3-5 Seminaarin työt: hyväksytty - hylätty Tutkielma: yleisten määräysten mukaisesti

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukumateriaali yhteensä noin 1800-2000 sivua kirjallisuutta ja sen lisäksi kansainvälisiä sopimuksia oman tutkielman aihepiiristä sovitusti

(1) Yksi seuraavista teoksista (tai sen osa):

- Bronwlie, Ian, Principles of Public International Law (5th ed. tai uudempi, 1998/1999)

- Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law (7th ed. tai uudempi, 1997/2000)

- Cassese, Antonio, International Law (2d ed. tai uudempi, 2005)

- tai saksan- tai ranskankielinen yleisteos

 

(2) Seuraavia teoksia kokonaissivumäärän puitteissa:

- Anghie, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (2007)

- Jackson, John, Sovereignty, the WTO, and the Changing Fundamentals of International Law (2009)

- Cottier, Jackson & Lastra (eds.), International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs (2012)

- Crawford & Koskenniemi (eds.), The Cambridge Companion to International Law (2012)

- Bowden, Charlesworth & Farral (eds.), The Role of International Law in Rebuilding Societies after Conflict (2009)

- Birnie, Boyle & Redgwell, International Law and the Environment (2009)

- Koivurova, Timo, Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen (2012)

- Orford, Anne, International Law and Its Others (2006)

- Trubek & Santos (eds.), The New Law and Economic Development, A Critical Appraisal (2006)

- Kennedy, David, The Dark Sides of Virtue, reassessing international humanitarianism (2004)

- Kennedy, David, Of War and Law (2006)

- Marks, Susan, The Riddle of All Constitutions, International Law, Democracy and the Critique of Ideology (2000)

- Marks & Clapham, The International Human Rights Lexicon (2005)

- Charlesworth & Chinkin, The Boundaries of International Law, A Feminist Analysis (2000)

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2013 - KL 2014

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Syyslukukaudella 2013 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2013 (klo: 8.00) ja päättyy 15.8.2013(klo. 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto