Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU2225 Oikeus historiassa 60 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopistotutkija Satu Lidman
Edeltävät opinnot
Pysyväismääräysten mukaisesti.

Yleiskuvaus

Miten oikeus ja historia ovat kietoutuneet toisiinsa, millaista on oikeuden historiallisuus? Opintojaksolla tutustutaan oikeushistorian mahdollisuuksiin osana oikeustieteen kirjoa ja tuotetaan oikeushistoriallinen opinnäytetyö.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii lähestymään mennyttä oikeustodellisuutta oikeushistorian näkökulmasta. Hän rohkaistuu hyödyntämään kansainvälistä oikeushistoriallisia tutkimusta ja harjaantuu tarkastelemaan oikeudellisia muutoksia kulttuurisesti ja ajallisesti rakentuvina ilmiöinä. Hän saa perusteelliset tiedot valitsemansa kirjoitelmateeman alalta ja tuottaa oman tieteellisen työn. Hän ymmärtää historian merkityksen nykyhetkelle erityisesti oikeudellisessa perspektiivissä.

Sisältö

- Oikeushistorian metodikysymykset
- Oikeushistoria oikeustieteen osa-alueena
- Prosessikirjoittaminen analyyttisen ja tieteellisesti uskottavan argumentaation välineenä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetusryhmään otetaan enintään 5 opiskelijaa.

28.10.2013 pidetään orientaatiokokoontuminen, jossa sovitaan aikatauluista ja tutustutaan alustavasti oikeushistorian metodeihin. Jokaiselle osallistujalle pyritään löytämään sopiva mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Dispositioseminaari pidetään (max 20 t) marras-joulukuussa 2013 ja loppuseminaari (max 20 t) kevätlukukaudella 2014.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Tutkielma / opinnäytetyö ja Seminaari ja Osallistuminen opetukseen

Tenttikirjallisuus voidaan suorittaa syventävien opintojen tenttipäivinä.
Dispositioseminaarissa jokainen osallistuja esittelee loppututkielmansa tutkimussuunnitelman.
Loppuseminaarissa jokainen esittelee noin 20 sivun pituisen kirjoituksen, joka on osa varsinaista loppututkielmaa (n. 70-90 s.).

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjatentti: arviointi 3-5 (8 op.) Seminaariosuus: hyv/hyl (12 op.) Tutkielma: pysyväismääräysten mukaisesti (40 op.)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kalela, Jorma: Making history. The historian and the uses of the past. Palgrave McMillan, 2012.

Muu tentittävä kirjallisuus tarkentuu opintojakson alettua.

Lisätietoja

AJANKOHTA: SL 2013 - KL 2014

Suomenkielisen tutkimuskirjallisuuden hyödyntämisen lisäksi edellytetään myös joko englannin-, ruotsin- tai saksankielisen kirjallisuuden käyttöä.

Katso yleiset määräykset: Syventäviin opintoihin ilmoittautuminen.

Syyslukukaudella 2013 alkaviin syventävien opintojen asiakokonaisuuksiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2013 (klo 8:00) ja päättyy 15.8.2013 (klo 15.00).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto