Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1054 Eurooppalaistuva rikosoikeus 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Dosentti Sakari Melander, sakari.melander(at)helsinki.fi KUULUSTELIJAT: Dosentti Sakari Melander
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus syventää käsitystä rikosoikeuden eurooppalaistumisesta. Kyse on ennen kaikkea siitä, millaisten oikeudellisten ja poliittisten lähtökohtien varassa jäsennetään Euroopan unionin rikosoikeutta koskeva päätöksenteko ja miten Euroopan unioni vaikuttaa jäsenvaltioiden kansalliseen rikoslainsäädäntöön. Tavoitteena on, että opiskelija oppii omakohtaisesti jäsentämään ja soveltamaan aiemmin alalta saamiaan tietoja ja tuottamaan itsenäisesti uutta tietoa.

Sisältö

-Euroopan unioni kriminaalipoliittisena toimijana
-Euroopan unionin ja kansallisen rikoslainsäädännön suhde
-Oikeudellinen tulkinta ja päätöksenteko eurooppa- ja rikosoikeudellisessa kontekstissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Luennot 16 t
Pienryhmäopetus (kirjallinen seminaarityö): seminaari 1,5 t/opiskelija.
Itsenäinen työskentely: seminaarikirjoituksen laatiminen (15-20 s.), kotitentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Seminaari

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosanaan vaikuttavat kirjallinen seminaarityö, seminaariosallistuminen, opponointi, (yhteensä 2/3) ja kotitentti (1/3).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alla on lueteltu oheiskirjallisuutta, jotka auttavat opiskelijaa kirjallisen seminaarityön laatimisessa. Kotitentissä on kirjallisia tehtäviä, jossa opiskelijalla on luettelossa mainittujen teosten lisäksi mahdollisuus hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa relevanttia oikeudellista lähdeaineistoa.

Gröning, Linda: EU, staten och rätten att straffa, 2008.

Helenius, Dan: Den straffrättsliga tolkningen av ”ne bis in idem”, NTfK 2008 s. 1–20.

Klip, André: European criminal law: an integrative approach. 2009.

Melander, Sakari: Kriminalisointiteoria, 2008.

Melander, Sakari: EU-rikosoikeus. 2010.

Mitsilegas, Valsamis: EU Criminal Law. 2009.

Nuotio, Kimmo: Eurooppalaistuva rikosoikeus. Teoksessa Tuomas

Ojanen – Arto Haapea (toim.): EU-oikeuden perusteita II – aineellisen

EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia, 2007 s. 375–411.

Nuotio, Kimmo: Eurooppalaistuvan rikosoikeuden ääriviivat, LM 2007 s. 1102–1122.

Palo, Sanna: Järjestäytyneet rikollisryhmät ja rikosvastuu. 2010.

Peers, Steve: EU Justice and Home Affairs Law. Second edition, 2006.

Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus, 2005.

Sahavirta, Ritva: Rahanpesu rangaistavana tekona, 2008.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 7.1.-14.3.2014.

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Katso myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto