Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU2623 Suomen kielen käytön ohjaus, oikeustieteellinen tiedekunta 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Suomen kielen kirjallisen viestinnän yliopisto-opettaja Katja Laivo-Laakso
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssi tukee tieteellistä kirjoittamista ja ON-tutkielman muokkaamista lopulliseen asuun. Kurssilla opiskellaan ja kerrataan tutkielman rakennetta, asiatyylin piirteitä ja tieteellisen tekstin ominaisuuksia. Kurssilla opiskellaan tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä kielen- ja tekstinhuollon ohjeiden soveltamista omaan tekstiin. Käydään läpi myös kypsyysnäytteen kriteerit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tieteellistä tyylilajia edustavan tekstin, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia ja sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta oman erikoisalansa tekstistä. Opiskelija pystyy kirjoittamaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

Kurssilla kerrataan tutkielman rakenne-, jäsentely-, viittaus- ja muotoseikkoja. Opiskellaan, miten asiantuntijuus osoitetaan asiatyylisessä ja yleiskielisessä opinnäytteessä. Pohditaan erikoisalan terminologiaa sekä tieteenalan lause-, virke- ja tekstirakenteita. Kurssiin osallistuja tuo omaa opinnäytetekstiään kommentoitavaksi. Kurssilla keskustellaan opiskelijoiden teksteistä: esitetään kysymyksiä, tarkennuksia, kommentteja ja annetaan rakentavaa palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Kurssilla käsiteltävä opinnäytetyön tulee olla suomenkielinen. Mikäli opiskelijalla ei ole suomenkielistä opinnäytetekstiä, hän kirjoittaa vieraskielisestä opinnäytetyöstään suomenkielisen referaatin, jossa kieliopin ja oikeakielisyyden tulee olla suomen kielen rakenteiden mukainen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssin voi suorittaa minkä tahansa erikoistumisjakson aikana. Kurssi suositellaan suoritettavan ON-tutkielmavaiheessa (ennen tutkielman jättämistä arvosteltavaksi).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali ja opiskelijoiden tutkielmatekstinäytteet.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään sekä syys- että kevätkaudella. Kummallakin lukukaudella järjestetään aloitustapaamisia sekä viikoittain tekstien käsittelyistuntoja. Opiskelija osallistuu yhteen aloitusistuntoon ja kahteen tekstinkäsittelykertaan valitseminaan ajankohtina yhden lukukauden aikana.

Kurssiin ilmoittaudutaan Nettiopsussa. Ilmoittautuminen syksyn kurssiin alkaa elokuussa ja kevään kurssiin joulukuussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet