Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIPV3631 Puheviestinnän perusteet, oikeustiede 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/puheviestintä
Vastuuhenkilö
Tuula Hakkarainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on valmiudet analysoida viestintätapahtumaa kokonaisuudessaan ja omaa osuuttaan siinä, hän tuntee omat viestintä- ja vuorovaikutustapansa, ymmärtää paremmin muiden sekä omaa tapaansa viestiä ja osaa osallistua vuorovaikutustapahtumaan erilaisissa viestintätehtävissä.

Sisältö

Puheviestinnän eri osa-alueet. Erilaiset yksilösuoritukset ja ryhmäkeskustelut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 25 t 0 t

Kurssi sisältää 10 h luentoja ja 18 h harjoituksia per ryhmä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja
tai
Essee

Joko oppimispäiväkirja tai essee.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin luennot ja monisteet.

Lisätietoja

Harjoitusryhmät ovat yhteiset matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet