Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0009 Français juridique II 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Rémy Sach
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssilla syvennetään juridique 1 -kurssilla opittuja taitoja ja perehdytään lisää oikeuskäytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ranskalaisen oikeusjutun etenemisen alusta loppuun ja kykenee kommunikoimaan ranskalaisten juristien kanssa.

Sisältö

Oikeusmenetelmät käytännössä ja oikeudessa, oikeuspäätösten analysointi, syventyminen erilaisten oikeuslaitosten kompleksiseen kieleen, erilaisten sopimusten analysointi, erilaiset sanasto- ja käännöstehtävät, opiskelijoiden toivomusten mukaiset juridiset aiheet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu suoritettavasta opintopistemäärästä.

2 opintopistettä: Luennoilla oltava vähintään 80% paikalla. Lisäksi kaikki annetut tehtävät on tehtävä ja koe on suoritettava hyväksytysti.

4 opintopistettä: Edellä mainitun lisäksi tiivistelmät luennoista palautettava joka luennon lopussa. Suullinen esitelmä ranskaksi sovittuna ajankohtana. Noin 5 sivun vertaileva tutkimus Ranskan ja Suomen välillä julkisesta oikeudesta tai yksityisoikeudesta.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Koe.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet