Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1067 Diebstahl und Raub früher und heute (Varkaus ja ryöstö ennen ja nyt) 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Lehtori, FL Almut Meyer, almut.meyer (at) utu.fi, vastaanotto to 12-13, h. 335

Yleiskuvaus

Opintojakso on valinnainen kurssi, joka tutustuttaa saksalaiseen oikeuskulttuuriin ja rikosoikeuteen. Monitieteinen kurssi sopii useiden eri oppiaineiden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää rikosoikeuden alueella tapahtuvia muutoksia kielellisenä ja kulttuurisena ilmiönä. Oikeuskulttuuri avautuu kielen ja historian näkökulmista. Saksan kielitaito syventyy oikeushistorian ja rikosoikeuden kontekstissa.

Taitotaso: tieteellisen tekstin lukeminen ohjatusti (tekstinymmärtäminen B2,C1).

Sisältö

Johdantoluento 4h (Satu Lidman): Varhaismoderni saksalainen rikosoikeus. Mikä oli rikollista ja miksi? Kenellä oli valta rangaista ja miten tämä tapahtui? Suomenkielisellä johdantoluennolla pohditaan 1500-1700-lukujen saksalaista rikosoikeutta oikeusnormien, oikeudellisten käsitteiden ja rangaistuskäytäntöjen valossa. Teemaa syvennetään otoksilla aikakauden laeista, tuomiokirjoista ja oikeusfilosofisesta kirjallisuudesta.

Harjoitukset 16h (Almut Meyer): Osuudessa syvennetään käsitystä rikosoikeudesta osana kulttuuria erilaisten aiheeseen kuuluvien tekstien avulla (tieteelliset artikkelit, normit, oikeustapaukset jne.). Opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden monitieteiset lähtökohdat.

Vaadittavat opintosuoritukset

saksaksi:
Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjalliset harjoitustehtävät + aktiivinen osallistuminen opetukseen
Läsnäolovelvoite 75%

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali

Lisätietoja

AJANKOHTA: 25.9. - 27.11.2013

Opetus alkaa 25.9.2013 ke klo 14-16; ss 6 (Calonia)

Ilmoittautuminen vastuuopettajalle sähköpostitse almut.meyer@utu.fi 20.9.2013 mennessä.

Osallistujamäärä enintään 20 (josta oikeustieteen opiskelijoille varattu viiden hengen kiintiö).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto