Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0033 Ranskan kieli: Tekstin ymmärtäminen, oikeustieteellinen tiedekunta 2–4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Rémy Sach

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Ranskalaisten oikeusasiakirjojen ymmärtäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kompetenssi kirjoittaa raportteja tai tiivistelmiä juridisista päätöksistä ja toisista oikeusasiakirjoista koskien julkista oikeutta tai yksityisoikeutta.

Sisältö

Aitoihin oikeudellisiin teksteihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen (lainsäädännölliset ja hallinnolliset tekstit, tuomioistuinten päätökset). Sanaston ja lauserakenteiden opiskelu. Oikeudellisten päätösten analysointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 32 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

Itsenäisen työskentelyn määrä riippuu suoritettavasta opintopistemäärästä.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Koe.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet