Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0004 Français oral 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Rémy Sach
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Conversation préparée avec vocabulaire sur chaque thème.

Osaamistavoitteet

Pouvoir communiquer avec un natif sur différents sujets de conversation de tous les jours, de la vie courante à la politique, exposer ses idées avec clarté avec un vocabulaire spécifique sur des thèmes choisis par le groupe selon ses intérêts, que ce soit le cinéma, la cuisine, le travail, l'argent ou le sport.

Sisältö

Discussions par petits groupes sur une dizaine de thèmes choisis en commun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vocabulaire distribué pour chaque thème de conversation.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Suullinen tentti
  • ranskaksi
ranskaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Suullinen esitys

Présence au cours.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vocabulaire distribué en cours  sur chaque thème de conversation.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet