Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0004 Ruotsin kieli, Muntlig svenska 2 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Päivi Mattila
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ruotsinkielistä puhetta ja pystyy käyttämään ruotsia suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija saavuttaa opintojakson suoritettuaan sellaisen ruotsin kielen suullisen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Sisältö

Erilaiset suulliset viestintätilanteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 22 t 0 t

Tiedot opetusajoista ja -paikoista löytyvät NettiOpsun opetusohjelmaosiosta.

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen opetukseen

Opintojakson aikana arvioitavat tehtävät ja loppukoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali jaetaan opetuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa (75%).

Kurssille ilmoittautuminen Nettiopsussa alkaa 3.9 klo: 8.00 ja päättyy 4.9 klo: 15.00.

Tenttiin ilmoittaudutaan sähköpostitse Päivi Mattilalle.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto