Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0005 Gesellschaft, Recht und Kultur (1. vuosi) 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Lehtori, FL Almut Meyer, almut.meyer (at) utu.fi, vastaanotto to 12 13h, h. 335 KUULUSTELIJAT: FL Almut Meyer

Yleiskuvaus

Opintojakso on ensimmäinen osa tiedekunnan saksan kielen kurssitarjonnasta oikeuskielestä ja saksalaisesta oikeuskulttuurista.Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja suullista viestintää. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa sekä tietotekniikan avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja käyttää yleisluonteista tieteellistä sekä oikeudellisen alan ammattikieltä. Hän osaa käyttää monipuolisesti kielen vastaanottamis- sekä vuorovaikutustaitoja (kuuntelu, lukeminen, suullinen viestintä) arkipäivään, yhteiskuntaan sekä laajasti oikeusalaan liittyvissä konteksteissa.

Taitotaso: Tekstin ymmärtäminen B1, suullinen viestintä A2 - B1

Sisältö

- Maantuntemusta (aihepiirejä mm. yhteiskuntaa, oikeutta, historiaa, kulttuuria, arkipäivää)
- Kieliopin ja sanaston harjoittelua

Toteutustavat

Interaktiivinen kontaktiopetus 3 tuntia viikossa, josta osa tapahtuu pari- ja pienryhmätyöskentelynä, yhteensä 84 t.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Osallistuminen säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (75% läsnäolo opetuksessa). Kirjallinen kuulustelu kummankin lukukauden lopussa. Lyhyt esitelmä kevätlukukaudella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun ja aktiivisen opetukseen osallistumisen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali

Lisätietoja

AJANKOHTA: Syys- ja kevätlukukaudella: 3.9. - 2.12.2013 ja 7.1. - 24.4.2014

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 9.8 (klo 8:00) -30.8.2013 (klo: 15.00). Ei pääsyrajoituksia.

Opetus syyslukukaudella: 3.9. - 2.12.2013
Opetus kevätlukukaudella: 7.1. - 24.4.2014
Ryhmä I: ti klo 9.15 - 11.45h
Ryhmä II: to klo 9.15 - 11.45h
Paikka: ss 6, 3. krs.

Huom: viikolla 9 ei ole opetusta
Kuulustelut:
Syksyllä 2.12.2013 klo 9; 19.12.2013 klo 12; 9.1.2014 klo 12
Keväällä 24.4.2014, 8.5.2014, klo 12; 22.5.2014, klo 12
Huom! Tentteihin ei ilmoittauduta Nettiopsun kautta, vaan tenttiin osallistumisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Vapauttava koe 2.9.2013 klo 10, johon ilmoittautuminen sähköpostitse 30.8.2013 mennessä: almut.meyer@utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto