Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0006 Einführung in die deutsche Rechtssprache (2. vuosi) 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Lehtori, FL Almut Meyer, 3335547, almut.meyer (at) utu.fi, to 12-13, h. 335 KUULUSTELIJAT: FL, lehtori Almut Meyer
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Gesellschaft, Recht und Kultur (1.vuosi)-opintojakson suoritus tai opintojakson suoritus vapauttavalla kokeella.

Yleiskuvaus

Opintojakso on toinen osa tiedekunnan saksan kielen kurssitarjonnasta oikeuskielestä ja saksalaisesta oikeuskulttuurista. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtäminen ja suullista viestintää. Opintojakso johdattaa oikeusalan ammattikieleen, keskittyen juridisen työskentelyn teksteihin. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa sekä tietotekniikan avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja käyttää oikeuskieltä oikeuslingvistisestä sekä oikeuskulttuurisesta näkökulmasta. Hänellä on syvemmät kielen vastaanottamis- sekä vuorovaikutustaidot (kuuntelu, lukeminen, suullinen viestintä) eri oikeusaloihin ja saksankieliseen oikeuskulttuuriin liittyen. Hän pystyy myös pohdiskelemaan oikeusvertailevia kysymyksiä.

Sisältö

Käsiteltäviä aihepiirejä mm:
-Juridinen koulutus,
-Saksan oikeusjärjestelmä,
-Perustuslaki,
-Ajankohtaiset aiheet

Toteutustavat

Interaktiivinen kontaktiopetus 3 tuntia viikossa, josta osa tapahtuu pari- ja pienryhmätyöskentelynä, (yhteensä 84t).

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen opetukseen

Osallistuminen säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (75% läsnäolo opetuksessa) Kirjallinen kuulustelu kummankin lukukauden lopussa. Lyhyt esitelmä kevätlukukaudella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun ja aktiivisen opetukseen osallistumisen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali

Lisätietoja

AJANKOHTA: Syys- ja kevätlukukaudella: 3.9.- 2.12.2013 ja 7.1. - 24.4.2014

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta 30.8.2013, klo: 15.00 mennessä.

Opetus syyslukukaudella: 3.9.- 2.12.2013
Opetus kevätlukukaudella: 7.1.2014 - 24.4.2014
Ryhmä I: ti klo 14:15 - 16.45h
Ryhmä II: pe klo 9.15 - 11.45h
Paikka: ss 6, 3. krs.

Huom: viikolla 9 ei ole opetusta

Kuulustelut:
syksyllä: 2.12.2013, 19.12.2013, 9.1.2014
keväällä: 24.4.2014, 8.5.2014, 22.5.2014
Huom! Tentteihin ei ilmoittauduta Nettiopsun kautta, vaan tenttiin osallistumisesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto