Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1006 Valtiosääntöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Veli-Pekka Viljanen, 3335504, veli-pekka.viljanen (at) utu.fi, ma 15-16, h. 311.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: PO2 TAI Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Kokonaiskuvan antaminen valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Sisältö

-Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
-Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
-Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
-Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
-Lainsäädäntövalta
-Hallitusvalta
-Tuomiovallan käytön perusteet
-Laillisuusvalvonta
-Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
-EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja säädösluettelo 

Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 17-372.

Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17).SÄÄDÖSLUETTELO:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731. Va 101.
Eduskunnan työjärjestys 17.12.1999. SäädK 40/2000.
Ahvenanmaan itsehallintolaki 16.8.1991/1144. Ha 501.
Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (Euroopan ihmisoikeussopimus), SopS 18-19/1990. Pe 102.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 21.10.-14.11.2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto