Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1007 Kansainvälinen oikeus 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Outi Korhonen, 3335517, outi.korhonen (at) utu.fi, h. 312.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

1)opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt
2)opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin
3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja

Sisältö

- kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
- oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
- kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
- tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
- kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Harjoitukset

Luennot (22h), harjoitukset, keskustelut oppimateriaalin pohjalta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti, jossa kuulustellaan oppimateriaalit

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit:

-  luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali

-  Hakapää, Kari, Uusi kansainvälinen oikeus (Talentum 2010)

-  säädökset ks. luettelo

Säädösluettelo:

- YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (1/1956)

- Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (33/1980)

- YK:n merioikeusyleissopimus (50/1996)

- YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Lisätietoja

AJANKOHTA: 18.11.-12.12.2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto