Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1009 Finanssioikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Jaakko Ossa, 3335516, jaakko.ossa(at)utu.fi, ti 10.30-11.30, h.314.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kokonaiskuvan antaminen opiskelijalle julkisen vallan varain hankintaa ja käyttöä sekä varainkäytön valvontaa koskevan normiston sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista.

Sisältö

-Vero-oikeuden yleiset opit ja rakenteen pääkohdat
-Henkilöverotuksen perusteet
-Yritysverotuksen lähtökohdat
-Maatalousverotuksen pääpiirteet
-Arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen pääasiat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Jaakko Ossa 20 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja säädösluettelo
Myrsky, Matti - Ossa, Jaakko, Verotuksen perusteet (uusin painos)
Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu, 2009
Myrsky, Matti - Räbinä, Timo: Verotusmenettely ja muutoksenhaku, 2011SÄÄDÖSLUETTELO:
Tuloverolaki 30.12.1992/1535. Ve 101.
Tuloveroasetus 30.12.1992/1551. Ve 102.
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360. Ve 112.
Maatilatalouden tuloverolaki 15.12.1967/543. Ve 115.
Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki. Ve 118.
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18.12.1995/1552. Ve 143.
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118. Ve 201.
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558. Ve 301.
Verohallintolaki 18.12.1995/1557. Ve 308.
Perintö- ja lahjaverolaki 12.7.1940/378. Ve 401.
Kiinteistöverolaki 20.7.1992/654. Ve 407.
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501. Ve 501.
Veronkantolaki 11.8.1978/611. Ve 604.
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta 18.12.1995/1556. Ve 606.
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142.
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 (7. luku). Va 101.
Verohallituksen päätös vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista. Ve 103.
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2010. Ve 104.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 7.1.-6.2.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto