Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1015 Oikeushistoria 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Yliopistotutkija Satu Lidman, 3335531/050 5650782, satu.lidman (at) utu.fi, ti 13-14, h. 248.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen.

Sisältö

Eurooppalaisen oikeushistorian pääpiirteet sukuyhteiskunnasta modernisoituvaan oikeuteen, sisältäen Pohjoismainen oikeushistoria.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot sisältävät aktivoivia tehtäviä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Tenttikysymyksiin vastataan suomeksi tai ruotsiksi luentojen sekä alla luetellun kirjallisuuden perusteella. Luentojakson aikana tehdyt tehtävät otetaan korottavasti huomioon tentissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus/Oppimateriaali:

Luennot ja niihin liittyvät aktivoivat tehtävät.

Robinson, O. F., Fergus, T. D. & Gordon, W. M. (toim.), European Legal History: Sources and Institutions, 2000, 978-0-406-91360-9 tai 0-406-91360-9 (sivut 1–41, 125–154, 169–227, 249–300).

Beccaria, Cesare: Rikoksesta ja rangaistuksesta (käänt.Kai Heikkilä), Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, 2012, ISBN 978-951-53-3415-2 (myös vuoden 1998 painos käy).

Sekä toinen seuraavista oman valinnan mukaan:

a) Pihlajamäki, Heikki: Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan, 2004, ISBN 952-10-0915-2 (kokonaan).

b) Letto-Vanamo, Pia (toim.): Suomen oikeushistorian pääpiirteet, 1991, ISBN 951-662-526-6 (sivut 43–110, 188–241, 258–319).

Lisätietoja

AJANKOHTA: 17.3-9.4.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto