Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1013 Oikeussosiologia ja kriminologia 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: professori Anne Alvesalo-Kuusi, 3335512, anne.alvesalo-kuusi(at)utu.fi, h.342.

Yleiskuvaus

Oikeussosiologia on oikeudellisten ilmiöiden tarkastelua yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta ja kriminologia puolestaan rikollisuuden ja rikoskontrollin monitieteistä tutkimusta. Koska oikeussosiologia ja kriminologia ovat osittain päällekkäisiä aloja ja jakavat samantyyppiset menetelmät, opetetaan näitä oppiaineita yhdessä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja tiedonintressit. Opiskelija saa yleiskäsityksen näiden tutkimusalojen menetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista oikeustieteessä. Oppiaineessa on mahdollisuus hakeutua alan kansainvälisiin koulutusohjelmiin, jotka otetaan erikseen sovittavalla tavalla huomioon oikeussosiologian ja kriminologian opinnoissa.

Sisältö

Oikeussosiologia ja kriminologia tieteenä
Oikeussosiologian ja kriminologian peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat
Oikeussosiologian ja kriminologian soveltaminen käytäntöön
Kriminaalipolitiikan ajankohtaiskysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus (2006) Oikeus yhteiskunnassa (s. 1-55, 124-153)

Alvesalo, Anne – Tombs, Steve: Talousrikostorjunnan rajat. Oikeus 2001/1 s. 34-55. http://www.edilex.fi.ezproxy.utu.fi:2048/lakikirjasto/3554.pdf

Lappi-Seppälä, Tapio (2006): Rikollisuus ja kriminaalipolitiikka (poislukien sivut 88-155)

Kainulainen Heini (2006) Huumausaineen käyttörikosuudistus. Teoksessa Oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Juhlajulkaisu Ahti Laitinen. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, s. 59-76.

Korander, Timo: Poliisikulttuuri – poliisiammatin ja -tutkimuksen väline. Oikeus 2004/1, s. 4-24, http://www.edilex.fi.ezproxy.utu.fi:2048/lakikirjasto/3674.pdf

Tanskanen, Antti (2011). Vuokratyön sääntelyn nopeat käänteet. Sääntelystä 1986 sääntelyn purkuun 1994. Työpoliittinen aikakauskirja 54 (2011): 1, 42–52. http://www.tem.fi/files/29371/tanskanen.pdf

Luennot

Lisätietoja

Ajankohta: 2.9-25.9.2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto