Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1040 Eurooppaoikeus 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Jukka Snell, jukka.snell (at) utu.fi, 3335851, h. 313.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin (EU) ja sen oikeuden kehityksestä, rakenteesta, instituutioista, oikeuslähteistä ja niiden ominaispiirteistä, sekä EU-oikeuden ja jäsenvaltioiden oikeuden suhteesta. Opiskelija hahmottaa perus- ja ihmisoikeuksien asemaan EU:ssa liittyvät kysymykset ja ongelmat, EU-tuomioistuimen keskeiset tehtävät, sekä sisämarkkinaoikeuden pääelementit ja muutostendenssit. Opiskelija on myös saanut perusvalmiudet EU-oikeuden soveltamiseen.

Sisältö

• Euroopan integraation kehitys
• EU:n rakenne sekä päätöksenteko- ja toimielinjärjestelmä
• EU:n konstitutionalisoituminen ja nykyinen muutos
• EU:n oikeuden rakenne, lähteet ja niiden ominaispiirteet sekä suhde kansalliseen oikeuteen
• Perus- ja ihmisoikeudet EU:ssa
• EU-tuomioistuimen keskeiset tehtävät
• Sisämarkkinaoikeuden keskeisiä piirteitä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Foundations of European Law -kurssille (TLS) osallistuu myös vaihto-opiskelijoita ja Law and Information Society -maisteriohjelman opiskelijoita. LIS- ja vaihto-opiskelijoiden sisäänottokiintiö on max 30 opiskelijaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24 t, mihin sisältyy harjoitustehtävistä annettava palaute.

Luentojen yhteydessä järjestetään kaksi vapaaehtoista harjoitustehtävää, jotka keskittyvät EU oikeuden soveltamiseen ja voivat tuottaa yhdessä enintään 10 lisäpistettä tenttiin. Harjoitustehtävät ovat monimutkaisia oikeustapauksia, jotka opiskelijoiden pitää ratkaista yhden päivän sisällä.

Opetuskieli

englanti

Opetus on kokonaisuudessaan englanniksi ja opetukseen osallistuu myös vaihto-opiskelijoita (vastaava TLS-opintojakso). Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee aiempaa paremmin opiskelemaan ja työskentelemään vieraalla kielellä ja opiskelemaan englanninkielistä oikeustieteellistä tekstiä. Opiskelijan tulee tutustua aihepiiriin ja terminologiaan myös suomeksi teoksen Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita (2., uudistettu painos, Edita 2010 tai uudempi) sekä luennolla viitatuin osin myös perussopimusten suomenkielisten toisintojen avulla. Keskeinen käsitteistö välitetään opintojaksossa suomeksi myös luennoilla. Tentissä saa vastata englanniksi tai suomeksi. Kysymykset perustuvat luentoihin ja alla lueteltuihin oppimateriaaleihin. Kysymykset ovat suomeksi ja englanniksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
englanniksi:
Kirjallinen tentti

Kirjallisessa tentissä on 3 kysymystä: kaksi esseekysymystä (max. 10 p. per kysymys) ja yksi oikeustapauskysymys (max. 20 p.).

Tentin voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määrittyy tentin perusteella (tentissä max. pisteet 40). Luentojen yhteydessä järjestetään myös kaksi vapaaehtoista harjoitustehtävää. Harjoitustehtävät arvostellaan asteikolla hylätty/hyväksytty. Yksi hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa opiskelijalle 5 lisäpistettä tenttiin, joten opiskelijalla voi olla enintään 10 lisäpistettä tenttiin tullessaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

1) Rosas, Allan and Armati, Lorna: EU Constitutional Law: An Introduction. Second edition tai uudempi (Hart Publishing, 2012);

2) Weatherill, Stephen: Cases and Materials on EU Law. Tenth edition tai uudempi (Oxford University Press, 2012): sivut 3-22, 27-45, 54-65, 71-76, 81-82, 93-101, 112-201, 279-378, 413-441, 559-579 ja 588-619.

 

SÄÄDÖSLUETTELO

Treaty on European Union (TEU)

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)

Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR)

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States [2004] OJ L158/77

[Students are allowed to bring copies of the TEU, TFEU, CFR and Directive 2004/38 to the exam. The copies must not contain any writing or other annotations. However, highlighting and underlining are allowed.]

Lisätietoja

AJANKOHTA: 7.1.-30.1.2014.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto