Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1008 Hallinto-oikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Heikki Kulla, 3335507, heikki.kulla (at) utu.fi, ti 10-11, h. 308.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat edeltävät opinnot: Valtiosääntöoikeus ja PO2 TAI Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat -opintojakso.

Osaamistavoitteet

Kokonaiskuvan antaminen hallinto-oikeuden yleisistä opeista, systematiikasta ja keskeisestä lainsäädännöstä.

Sisältö

-Hallinto-oikeuden järjestelmä
-Julkishallinnon organisaatio-oikeudelliset perusteet
-Hallintomenettely
-Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö
-Virkamiesoikeuden perusteet
-Kunnallisoikeuden perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

OPPIMATERIAALIT:
Luennot ja säädösluettelo
Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2003), s. 453-505
Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2008 tai 2012)
Harjula, Heikki - Prättälä, Kari: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat (2007 tai 2012), kommentaariosan luvut 1-7 ja 11
Koskinen, Seppo - Kulla, Heikki: Virkamiesoikeuden perusteet (2009 tai 2013), luvut I, II, VI, VII 1 ja 3, IX, XI, XII SÄÄDÖSLUETTELO:
Keskeiset säädökset:
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, luvut 1-2 ja 10-11. Va 10.
Hallintolaki. 6.6.2003/434. Yh 101a.
UhkasakkoL 14.12.1990/1113. Yh 102.
L säädettyjen määräaikain laskemisesta 25.4.1930/150. Pr 202.
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13. Yh 107.
HallintolainkäyttöL 26.7.1996/586. Pr 103.
L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621. Yh 301.
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Si 109.
Yhdenvertaisuuslaki. 20.1.2004/21. Ty 111a.
Kuntalaki 23.3.1995/365. Ha 301.
Valtion virkamiesL 25.8.1994/750. Ty 103.
Valtion virkaehtosopimusL 6.11.1970/664. Ty 202.
L kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304.
Kunnallinen virkaehtosopimusL 6.11.1970/669. Ty 206.
PoliisiL 22.7.2011/872.

Oheissäädökset
Hallinto-oikeuslaki 26.3.1999/430. Yh 203.
L Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22.12.2006/1265. Yh 205.
HenkilötietoL 22.4.1999/523. Si 111.
KieliL 6.6.2003/423. Yh 401.
L julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta. 6.6.2003/424. Ty 116a.
L aluehallintovirastoista 20.11.2009/896.
KotikuntaL 17.3.1994/201. Ha 203. 
L julkisen hallinnon yhteispalvelusta 2.3.2007/223. Ha 107.
L kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. 9.2.2007/169.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. Luvut 8 ja 23-25. Ym 201.
L julkisista hankinnoista 30.3.2007/348. Yr 608. 
L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1.7.1988/651. Ty 217.
UlkomaalaisL 30.4.2004/301. Kv 401.
L potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785. So 422.
MielenterveysL 14.12.1990/1116. So 409.
SosiaalihuoltoL 17.9.1982/710. So 201.
L toimeentulotuesta 30.12.1997/1412. So 202.

L sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569. So714a.
L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812. So 202a.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 3.2.-6.3.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto