Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1019 Yleinen oikeustiede 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Raimo Siltala, 3335525, raimo.siltala (at) utu.fi, ti 15-16, h. 247.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tulevan juristin ammatillisen itseymmärryksen lisääminen. Tässä tarkoituksessa kurssille osallistuville opiskelijoille annetaan luennoilla yleiskuva oikeudesta, oikeustieteestä, tuomarin ja tutkijan oikeuslähdeopista sekä oikeudellisesta tulkintaopista. Tenttikirjallisuus syventää tätä tietoa edelleen, lainopin teoriaa ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteita painottaen.

Sisältö

Luennoilla keskitytään oikeuden ja oikeustieteen perusteisiin:
1) Mitä juristitutkinto opettaa eli mitä on juristin ammattitaito?
2) Mitä oikeus on?
3) Mitä oikeustiede ja etenkin lainoppi on?
4) Millainen on suomalaisen tuomarin ja tutkijan soveltama oikeuslähdeoppi?
5) Millainen on suomalaisen tuomarin ja tutkijan soveltama oikeudellinen tulkintaoppi?

Toteutustavat

Luento-opetus 16 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria, 1989, s. 153-311
Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan, 2001
Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi, 2003, s. 1-102
Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt, 2003

Lisätietoja

AJANKOHTA: 10.3.-10.4.2014

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto