Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1005 Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
VASTAAVA OPETTAJA: Professori Markku Helin, 3335844, markku.helin (at) utu.fi, ti 13-14, h. 209.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija saa jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot avioliitto-, lapsi-, holhous- ja jäämistöoikeudesta. Perheoikeudellista sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeutta siten, että yleisten velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden vaikutus erityissääntelyn taustalla konkretisoituu.

Sisältö

Kurssin osa-alueita ovat:
-Avioliitto- ja parisuhdeoikeuden keskeiset kysymykset
-Lapsioikeuden ja edunvalvonnan keskeiset kysymykset
-Lakimääräinen perimys, pesänselvitys ja perinnönjako
-Testamenttioikeus
-Perintöverotuksen vaikutukset siviilioikeudellisesta näkökulmasta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja säädösluettelo

Aarnio, Aulis - Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus, Talentum (2010), s. 62-587

Gottberg, Eva: Perhesuhteet ja lainsäädäntö, Turun yliopisto (2013)

 

SÄÄDÖSLUETTELO:

L holhoustoimesta 442/1999. Si 121.

L edunvalvontavaltuutuksesta 648/2007. Si 122 a.

Avioliittolaki 234/1929. Si 201.

L avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta 26/2011.

L rekisteröidystä parisuhteesta 950/2001. Si 208.

Isyyslaki 700/1975. Si 210.

L hedelmöityshoidoista 1237/2006 Si 214 a (pääpiirteittäin).

Adoptiolaki 22/2012.

L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983. Si 217, Si 206

L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 619/1996.

Si 219.

L lapsen elatuksesta 704/1975. Si 225.

Elatustukilaki 580/2008. Si 227.

Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (pääpiirteittäin).

Lastensuojelulaki 417/2007. Si 233.

Perintökaari 40/1965 (myös kumotut 4 luku ja 7:2 §) Si 235.

Perintö- ja lahjaverolaki 378/1940.

Lisätietoja

AJANKOHTA: 25.11. - 19.12.2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
Oikeustieteen maisterin tutkinto
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto