Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7053 A.7.1 AMMATILLISUUS SOSIAALITYÖSSÄ (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Lehtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot, A.1, A.2, A.3.1 ja A.3.2

Yleiskuvaus

STYÖ7053 (2op)

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija työstää, arvioi ja jäsentää aiemmin opittua sosiaalityön teoreettista tietoa omaa ammatillisuutta tukevaksi käyttöteoriaksi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään työnohjauksen perusteorioihin ammatti-identiteetin kehityksen ja kasvun näkökulmasta. Kurssi kytkeytyy muihin sosiaalityön työmenetelmien opintojaksoihin ja erityisesti moniammatilliseen klinikkaopetukseen.

Toteutustavat

Luennot 6 h, harjoitukset 6 h ja kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Osallistuminen luennoille, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

www.sosiaaliportti.fi/lastensuojelunkasikirja

Sosweb, sosiaalityön työmenetelmät: http://www.helsinki.fi/sosiaalityo/tietoa/sosweb/

Moilanen, Räsänen, Tamminen, Almqvist, Piha & Kumpulainen (toim.): Lasten- ja nuorisopsykiatria (uusin painos)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet
Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot