Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LITO9004 Lto3 Projektijohtaminen 3 ECTS
Vastuutaho
Liiketoimintaosaaminen
Vastuuhenkilö
Pasi Malinen ja Sari Stenvall-Virtanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa määritellä projektityöskentelyn prosessina, tuntee keskeisimmät projektijohtamisen työkalut ja menetelmät sekä hahmottaa projektijohtamisen kokonaisuuden esimies- ja johtamistoimintojen sekä tuloksellisen projektityöskentelyn näkökulmasta. Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen kirjallisuuden ja tapausesimerkkien kautta. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssilla luodaan konkreettinen katsaus projektijohtamiseen tapausesimerkkien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento-opetus 12 t ja verkkotyöskentelyjakso.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentti ja verkko-oppimisjakson kirjallinen tehtävä

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaalit ja case-materiaalit
2. Ruuska, Kai (2005 tai uudempi) Pidä projekti hallinnassa.
3. Bobby, David (2003 or newer edition) Managing Projects in Organisations. How to make the best of Time, techniques and people.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turku School of Economics
Common Studies
Finnish Study Modules
Tourism Business
Finance and Investments
Responsible Business
Brand Management
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Sustainable Development
Law and Economics
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)
General Studies