Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO029007 LtoJO6.1 Henkilöstöjohtaminen 3 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Essi Saru
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoJO6 Johtajuus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilöstöjohtamisen peruskäsitteistön, tunnistaa henkilöstöjohtamisen tehtäväkentän ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen strategisen roolin yrityksissä ja organisaatioissa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija saa kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen johtamisen kentästä. Henkilöstöjohtamisen teorioiden, käytännön esimerkkien ja pohdintatehtävien kautta opiskelija tutustuu henkilöstöjohtamisen vastuualueisiin ja ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu tai ryhmätyönä tehtävä kirjallinen harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Viitala, Riitta (2009).

2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science