Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT013080 LtoLR7.1 Tilinpäätös ja verotus 3 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Matti Niinikoski
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoLR7 Kirjanpidon perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä kirjanpidosta tuomalla mukaan verotukseen ja tilinpäätöksen lukemiseen liittyviä asioita.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvonlisäverotuksen ja elinkeinoverotuksen perusteita sekä perehdytään tilinpäätös- ja verosuunnitteluun ja tilinpäätöksen lukemiseen.

Toteutustavat

Luennot 14 h ja harjoitukset 14 h (ryhmät 1-2).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET, Ihantola, Eeva-Mari (et.al.), (2. uud. laitos, 2008 tai uudempi) Gaudeamus, Helsinki. Soveltuvin osin.
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Business Law
Quantitative Methods in Management