Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KV209001 LtoKV9.2 Kansainvälisen liiketoiminnan rooli yritystoiminnassa 3 ECTS
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Elina Pelto
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoMA9 Markkinointi kansainvälisessä ympäristössä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kansainvälisen liiketoiminnan roolin yritystoiminnassa, tunteen kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet, sekä omaa valmiudet soveltaa oppimaansa kansainvälisesti toimivan organisaation toiminnassa.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle kokonaiskuvan kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä osa-alueista. Jaksolla perehdytään erityisesti yritysten muuttuvaan liiketoimintaympäristöön kansainvälistymisen näkökulmasta, yritysten strategisiin vaihtoehtoihin sekä operatiivisiin toimintoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Ryhmätyönä tehtävä kirjallinen raportti
2. Kirjallinen kuulustelu (luennot ja kirjallisuus)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Äijö, Toivo. Kilpailukyky huippukuntoon - suomalaisyritys kansainvälistyy. WSOY 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese