Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LT010010 Lto1 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 3 ECTS
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Mikko Kepsu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva liiketoimintaosaamisen osa-alueista peruskäsitteineen.

Sisältö

Organisaatiorakenteet ja ihmisten johtaminen, markkinoinnin tehtävät ja prosessit, ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi sekä rahoitus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Jokaisesta teoksesta on saatava vähintään 40 % maksimipistemäärästä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi on suoritettava ennen muiden LTO-opintojaksojen aloittamista. Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. Kirjatentin hyväksytty suoritus antaa oikeuden osallistua seuraavana lukuvuonna Liiketoimintaosaamisen (LTO) perusopintokokonaisuuden muille opintojaksoille (ks. tarkemmat ehdot ja ajankohdat intranetistä: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/lto/Sivut/Liiketoimintaosaamisen-erillisjaksot.aspx).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. Luvut 1–5 (sivut 1–154). Peltonen, Tuomo. KY-Palvelu Oy, Keuruu 2007 ISBN 978-952-99060-5-5.
2. Strategisen markkinoinnin perusteet. Tikkanen, Henrikki; Aspara, Jaakko; Parvinen, Petri. Talentum Media Oy, Helsinki 2007 ISBN 978-952-14-1226-4.
3. Avain laskentatoimeen ja rahoitukseen. Kinnunen, Juha; Laitinen, Erkki K; Laitinen, Teija; Leppiniemi, Jarmo; Puttonen, Vesa. KY-Palvelu Oy, Keuruu 2007 ISBN 978-952-99060-4-8.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Business Law
Quantitative Methods in Management