Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO029006 LtoJO6 Johtajuus 2 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaisia käsityksiä ihmisen johtamisesta ja miten johtajuuskäytännöt voivat poiketa eri toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa myös ajankohtaisen johtajuuskeskustelun juuret suhteessa johtamistutkimuksen ja –oppien perinteeseen.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan johtajuuden peruskysymyksiin ja johtamistapojen kehittymiseen ja niiden haasteisiin eri toimintaympäristöissä. Opintojakson keskeisenä tarkastelukohteena on ihminen organisaatiossa, johtajana ja johdettavana.

Toteutustavat

Luennot 12 h, viikot 37-42

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science