Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MA039012 LtoMA9 Markkinointi kansainvälisessä ympäristössä 2 ECTS
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Harri Terho ja Elina Pelto

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinointiajattelun perusperiaatteet ja merkityksen liiketoiminnassa sekä tuntee markkinoinnin peruskäsitteet.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille kuva markkinoinnin peruskäsitteistä ja markkinointiajattelusta muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kurssilla perehdytään markkinoinnin eri suuntauksiin ja niiden kehittymiseen, yritysten toimintaympäristöön markkinoinnin näkökulmasta sekä markkinoinnin keskeisiin kilpailukeinoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu "Markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä", luennot ja kirjallisuus, 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Blythe, Jim. Essentials of Marketing. Harlow, Prentice Hall 2001.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese