Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142004 VE2b Liikekielen jatkokurssi 2 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä. Taso A2

Sisältö

Opintojaksossa harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: miten solmitaan liikesuhteita, miten otetaan vastaan vieraita, miten esitellään yritystä, miten toimitaan isäntänä/emäntänä, mistä keskustellaan, miten kerrotaan kaupungin nähtävyyksistä ja venäläisestä tapakulttuurista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Portfolio
 • venäjäksi
Essee
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Välikoe ja Kertauskuulustelu ja Suullinen esitys ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Essee ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. DONNER, VIRPI; HYTTINEN, RIITTA, Käydäänpä asiaan! (kpl 5-9) Kopijyvä Oy 2011, toinen painos
2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Keuruu 2011
3. VE2b LIIKEKIELEN JATKOKURSSI 2 (opetusmoniste), Lehtonen, Valentina

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet