Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142007 VE5 Talousuutisia venäjäksi 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia. Tavoitteena on oppia lukemaan talouselämän liittyviä tekstejä. Autenttisen materiaalin avulla tutustutaan venäjän kielen muotoihin ja rakenteisiin. Opitaan ymmärtämään talouselämän artikkeleita. Opiskelua tuetaan kielioppi- ja puheharjoituksilla ja sanatesteillä, Taso B1-B2.

Sisältö

Teemana ovat: sanomalehtitekstit esim. Venäjän kartta tutuksi, liike-elämä, talouselämä, pankki, pörssi, palkat ja mainonta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tekstien lukeminen ja käännös, kieliopin kertaus tekstien yhteydessä, kirjalliset harjoitustyöt, suulliset harjoitukset, osallistuminen kontaktiopetukseen, jatkuva arviointi sekä oman artikkelin lukeminen ja käännös valinnan mukaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet