Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142008 VE6 Liikevenäjän rakenteet II 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä. Taso B1-B2

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan venäjän kielen keskeisiä rakenteita liike-elämän sanastolla. Opitaan uutta sanastoa ja tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Teemana ovat: ääntäminen, verbit (aspektit, aikamuodot), imperatiivi, konditionaali, liikeverbit, partisiipit, gerundit, lukusanat, pronominit. Harjoitellaan liike- elämän tilanteita: esittäytyminen, työpaikasta ja ammatista kertominen, yrityksestä kertominen, näyttelyt, vieraiden vastaanotto ja yrityksessä vieraileminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 53 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Välikoe ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

SALENIUS P.; LEHMUSKALLIO A., Biznes – grammatika (liikevenäjän kielioppi- ja harjoituskirja), Edita Publishing, Helsinki 2009 (Kpl. 3-9)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet