Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142010 VE7 Venäjän maantuntemus 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yritystoimintaan liittyvää perusterminologia ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä. Taso B2-C1

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ja käännetään tekstejä (venäjä-suomi, suomi-venäjä) seuraavista aiheista: Venäjän kartta, Venäjän historia, Moskova, Pietari, matkustaminen Venäjällä, Volga, Siperia, venäläinen ihminen ja venäläinen sielu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
Suullinen tentti
  • venäjäksi
Suullinen tentti
  • venäjäksi
venäjäksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Suullinen esitys ja Suullinen tentti

Käännöstyöt

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai 4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

PEREVOZNIKOVA A. K., Strana i ljudi, Russkij jazyk, Moskva 2006

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013 – 2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet