Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU5 Möten och förhandlingar 3 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on saada valmius käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti kokous- ja neuvottelutilanteissa sekä laatia ruotsiksi mm. kokouskutsu ja esityslista. Taso B2-C1

Sisältö

Kurssilla tutustutaan mm. kokousterminologiaan ja erityyppisiin neuvottelutilanteisiin ja harjoitellaan kokouksen puheenjohtajana, sihteerinä ja riviosallistujana toimimista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (mm. ryhmän kokouksiin) ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Arviointi tapahtuu suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa osoitetun kielitaidon ja aktiivisuuden perusteella.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 152005 RU5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot