Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU7 Företagskommunikation 2 op
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hallita yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kirjallisesti että etenkin suullisesti ja selviytyä erilaisissa mm. raportointi- ja tiedotustilanteissa niin viestijänä kuin vastaanottajana. Taso B2-C1

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään yrityksen viestintää toiminnan aloittamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta osavuosikatsauksiin ja raportteihin. Opintojaksolla käsitellään myös laskennan alan erikoiskieltä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t

Osanottajien on varattava aikaa myös itsenäiseen työskentelyyn.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu

Aktiivinen osallistuminen. Arviointi tapahtuu opintojakson aikana suoritettujen tehtävien ja viestintävalmiuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. PELTONEN, BERIT; KUKKASNIEMI, ESKO; AUVINEN, LIS, Nordiska nätverk: Alla tiders affärssvenska, (uusin painos). Edita, Helsinki
2. Yritysten esitteitä, mainoksia, lehdistötiedotteita ym. sekä verkossa olevaa yritysten materiaalia.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 152007 RU7.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot