Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU15 Kommunikativt ledarskap 2 op
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija vuorovaikutuksessa rakentuvaan johtajuuteen ja siihen liittyvään sanastoon. Kurssin käytyään opiskelija pystyy mm. lukemaan alaa koskevaa ruotsinkielistä kirjallisuutta itsenäisesti ja käyttämään kurssilla opittua sanastoa suullisessa viestinnässä. Taso B2-C1

Sisältö

Kurssilla tutustutaan vuorovaikutuksessa rakentuvaan johtajuuteen ja siihen liittyvään sanastoon mm. tekstien ja harjoitusten avulla. Kurssin aikana jokainen opiskelija haastattelee johtotehtävissä olevaa henkilöä ja kirjoittaa haastattelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella raportin, jonka esittää kurssilla.

Toteutustavat

Kontakti- ja klinikkaopetus 26 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä johtotehtävissä olevan henkilön haastatteleminen ja haastatteluun perustuvan raportin laatiminen ja sen esittäminen kurssilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. EKMAN, GUNNAR, Från prat till resultat: om vardagens ledarskap, Liber, Stockholm, 2003
2. Muu kurssilla ilmoitettava/jaettava materiaali

Lisätietoja

Arviointi tapahtuu opiskelijan kurssilla osoittaman aktiivisuuden sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella.
Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 152017 RU15.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot