Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122016 RA2 Kirjallinen viestintä 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Boström

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa sekä yleiskielen että kaupallis-taloudellisen kielen hallintaa kirjallisten harjoitusten avulla. Opiskelija osaa kirjoittaa tiivistelmiä sekä suomeksi että ranskaksi ja tutustuu kääntämisen perusideoihin. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään monipuolisemmin, laajentaa sanavarastoaan sekä vahvistaa kieliopin tuntemustaan. Tasot A2-B2

Sisältö

Opintojaksolla kirjoitetaan tiivistelmiä, aineita sekä tehdään käännöksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Opetusta viikoilla 36-39, 41-42, 44-49

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen. Opintojakso suoritetaan kurssin aikana viikoittain tehtävillä erityyppisillä kirjallisilla töillä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet