Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122017 RA3 Le monde des affaires 1 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Boström
Edeltävät opinnot
Opintokokonaisuudet RA1A tai RA1B

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kaupallisen ranskan tuntemusta sekä harjaannuttaa opiskelija viestimään liike-elämän tilanteissa sekä kartuttaa sanavarastoa. Tasot A2-B1

Sisältö

Kurssilla tehdään luetunymmärtämisharjoituksia, sanastotehtäviä sekä erilaisia suullisia harjoituksia. Harjoitusten teemoja ovat mm. yrityksen perustaminen, tuotteet, investoinnit sekä mainosten kieli.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen. Opintojakso suoritetaan kurssin aikana viikoittain tehtävillä erityyppisillä kirjallisilla ja suullisilla harjoituksilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French lectured in French (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet