Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122022 RA10 Communication d'entreprise 1 2 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Edeltävät opinnot
Opintokokonaisuudet RA1A tai RA1B

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on sujuva ja ymmärrettävä suullinen ilmaisu. Opiskelija pystyy osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä, tuntee ranskalaisia sanontoja ja osaa viestiä kurssilla harjoiteltavissa liike-elämän tilanteissa. Taso B1

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan sanastoon, tehdään keskusteluharjoituksia sekä pidetään suullinen esitelmä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Esitelmä sekä kotona luettavia artikkeleita, joihin liittyy kysymyksiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

RA10 ja RA13 ovat vaihtoehtoisia opintojaksoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French lectured in French (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet