Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132025 ES4a Suullinen viestintä 1 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Cristina Maillo Pegot
Edeltävät opinnot
Tyydyttävä lähtötaso. Vähintään (ES0) ES1a tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija rohkaistuu ilmaisemaan itseään suullisesti ja kurssin kuluessa keskustelee yleisistä aiheista sekä pystyy toimimaan yksinkertaisissa liikeviestintätilanteissa. Taso A2

Sisältö

Kurssilla kerrataan alkeis- ja jatkokurssin sanastoa ja asiasisältöjä suullisten tehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen

Tunneilla tehtävät harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu etenkinES1a Jatkokurssin suorittaneille, jotka eivät ole osallistuneet muille keskustelukursseille. Ryhmä soveltuu myös niille, jotka kokevat omat puhevalmiutensa puutteellisiksi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet