Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132004 ES4b Suullinen viestintä 2 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
Tyydyttävä lähtötaso. Vähintään (ES0) ES1a tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija rohkaistuu ilmaisemaan itseään suullisesti ja kurssin kuluessa keskustelee yleisistä aiheista ja pystyy pitämään lyhyitä alustuksia valmistamastaan materiaalista. Taso A2-B1

Sisältö

Periodissa III tehdään ohjattuja yleiskielisiä puheharjoituksia tilannekohtaisten sanastojen avulla ja periodissa IV siirrytään vaativampiin viestintätilanteisiin. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan apuna espanjankielisiä vaihto-opiskelijoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojakson ES5 kanssa. Periodin IV opetuskieli on espanja ja tunnit ovat yhteiset ES5-kurssin kanssa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet