Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ES132005 ES5 Expresión oral 2 op
Vastuutaho
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Cristina Maíllo Pegot
Edeltävät opinnot
Hyvä lähtötaso. Pakolliset perusopinnot. Lisäksi suorituksia valinnaisista kursseista ja/tai opiskelua espanjankielisessä maassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ylläpitää ja kartuttaa aiemmin hankkimaansa suullisen kielen taitoa laajentamalla sanavarastoaan ja rakenteiden hallintaansa työ- ja liike-elämän viestintätilanteissa. Taso B1-B2

Sisältö

Tehtyään opintojakson aikana suullisia harjoituksia ajankohtaisista aiheista opiskelija valmistaa suullisen esityksen valitsemastaan aiheesta. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan apuna espanjankielisiä vaihto-opiskelijoita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Opetuskieli

espanja

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi
espanjaksi:
Suullinen esitys ja Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojakson ES4 kanssa. Opintojakson opetuskieli on espanja, ja tunnit ovat yhteiset ES4-kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Spanish lectured in Spanish (Espanjan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet